Rychle přibývají energetické projekty založené na spolupráci

Zásadní proměnu pro energetický trh přináší novela energetického zákona známá jako Lex OZE II, která od srpna umožní sdílení energie. Komunitní energetice a energetickým řešením pro města i firmy se věnuje vedoucí advokátka a partnerka ve Frank Bold Advokáti Anna Francová spolu se svým týmem. V rozhovoru přibližuje, co domácnostem, obcím i firmám nová legislativa přináší a co hýbe světem energetiky.

Trendem, o kterém se v energetice v posledních dvou letech často mluví, je sdílení energie v rámci komunální a komunitní energetiky. S jakými projekty se v týmu nejčastěji setkáváte?

Vnímáme, že téma rezonuje mezi různými skupinami lidí. Zajímá se o ně prakticky každý, ať už jako člověk, podnikatel nebo samospráva bez ohledu na velikost nebo lokalitu. Přemýšlí nad tím, jak co nejlépe využít vlastní stávající zdroje nebo plánovat a připravovat využití nových, pokud se rozhodnou do nich investovat. Velkým pojítkem jsou finance, cílem je stabilizovat výdaje za elektřinu a buď ušetřit, nebo vydělat, pokud je to možné. Rozmáhají se projekty založené na spolupráci a snaze se dohodnout. Je skvělé vidět, že si účastníci mají co nabídnout a řešení hledají společně.

Lex OZE II který komunitní energetiku ukotví v zákoně a umožní sdílení energií mezi různými subjekty, bude účinný od července. Co přinese domácnostem nebo obcím?

Novela Lex OZE II vytváří legislativní rámec pro rozvoj komunitní energetiky, což umožní všem včetně domácností nebo obcí a krajů aktivně podpořit vlastní energetickou soběstačnost. K zásadním přínosům patří demokratizace energetických zdrojů a s tím související snížení závislosti na velkých energetických společnostech, a naopak zvýšení úspor za energie ať už díky vlastní výrobě a spotřebě nebo sdílením přebytků s ostatními.

U domácností se často mluvilo o sdílení energie z chaty do bytu, ale mnohem využívanější už v současnosti je sdílení mezi jednotkami v bytovém domě. Efektivní může být sdílení se sousedy na ulici.

Obce i města se chystají využít sdílení vyrobené energie napříč obecními budovami. Tábor, Trojanovice nebo Prosetín zakládají energetická společenství. Jinde využijí institutu aktivního zákazníka. Chystají se i krajské samosprávy jako například Moravskoslezský kraj.

Jaký model využijí?

Jde o využití střešních solárních elektráren na krajských budovách jako jsou školy a domovy důchodců. Kraj vlastní přes 1200 budov, z nichž více než polovina je vhodná pro instalaci FVE. Kromě nemocnic a sociálních objektů ale nejsou využívané kontinuálně, a tak nemělo smysl na ně solární panely instalovat. To se samozřejmě mění s příchodem komunitní energetiky, kdy to dává smysl nejen ekologický, ale i ekonomický. 

Můžou využít sdílení energie i firmy? Jaké má benefity po ně?

Ano, za obdobných podmínek můžou i firmy využít sdílení napříč svými budovami například v jednom průmyslovém areálu, ale i napříč republikou. Často o spolupráci jednají obce a soukromí investoři s cílem zajistit dlouhodobé dodávky energií.

Pro města, obce i některé kraje jste zpracovávali také energetické koncepce. Jaké možnosti v tomto směru samosprávy mají?

Samosprávy mohou v oblasti energetických koncepcí přecházet na obnovitelné zdroje energie, zakládat městské energetické společnosti pro správu a rozvoj energetických zdrojů, vytvářet energetická společenství pro sdílení vyrobené energie a spolupracovat s investory na budování energetické infrastruktury. Mohou také využívat dotační příležitosti a plánovat v souladu s evropskou legislativou a nejnovějšími trendy, čímž dosáhnou větší energetické soběstačnosti a udržitelnosti. Vždy je zásadní brát v potaz situaci konkrétního města a je důležité navrhnout řešení na míru jeho potřeb.

V souvislosti s boomem zájmu o solární elektrárny se čím dál častěji řeší také vyrobené přebytky. K jejich využití mají pomáhat smlouvy typu PPA. Oč jde?

PPA jsou smlouvy o dodávce obnovitelné energie mezi výrobcem a odběratelem, které zajišťují stabilní odbyt vyrobené zelené elektřiny a dlouhodobou cenovou stabilitu, protože jsou koncipované jako dlouhodobé. Jejich hlavním přínosem je, že pomáhají optimalizovat využití vyrobené elektřiny, stabilizovat lokální zdroje a jsou klíčové pro financování výstavby obnovitelných zdrojů včetně jejich financování.

→ Do našeho advokátního týmu aktuálně hledáme posilu. Chceš se věnovat energetice? Více najdeš v inzerátu

Podívej se na všechny aktuálně otevřené pozice ve Frank Bold Advokáti.

Jak se u nás pracuje?

Jakých hodnot se držíme?

Přečti si více
rozhovorů. příběhů. ze zákulisí našich kauz.

Svět byznysu se bude muset změnit, transformace přinese i příležitosti

Chceš u nás pracovat?

Podívej se, koho právě teď hledáme do týmu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 60200 Brno
IČ: 28359640
www.budfrankbold.cz
www.fbadvokati.cz

Kanceláře

Brno – Praha – Ostrava – Krakov – Brusel

Náš tým

Kontakt

zamestnani@fbadvokati.cz

+420 773 748 284