Meet Frank Bold

Přečti si příběhy našich právníků. Podívej se do zákulisí naší práce.

Podívej se, koho teď hledáme

Poznej naše právničky a právníky

Václav Duda pracuje ve Frank Bold Advokáti na nastavování spolupráce obcí a investorů při rozvoji území. Zabývá se projekty, které vedou města k ekonomické udržitelnosti jejich provozu a zároveň vytváří příjemné podmínky pro žití.

Táňa Pařízková

Pomáhám kanceláři jít dopředu

Do Frank Bold Advokáti nastoupila Táňa Pařízková hned po advokátních zkouškách a během šesti měsíců se vypracovala na pozici manažerky týmu. Právní know-how efektivně kloubí s každodenní organizací chodu týmu, komunikací s klienty, ale i řízením projektů napříč týmy.

Svět byznysu se bude muset změnit

Tomasz Heczko je vedoucím týmu zaměřeného na obchodní právo, právo nemovitostí a řešení obchodních sporů. Do Frank Bold Advokáti před více než rokem přestoupil z mezinárodní advokátní kanceláře působící v rámci tzv. velké čtyřky.

Úspěch je, když se strany dohodnou, nemusí jedna porazit druhou

Natálie Ženatá Pecháčková začínala ve Frank Bold Advokáti hned po právnické fakultě jako koncipientka. Dnes je pro ni při advokátní práci důležité hledat řešení, která jsou pro klienty užitečná a výhodná, ať už jde o jejich čas, peníze nebo nervy. 

Baví mě bořit bariéry mezi městy a developery

Jiří je dlouholetý advokát a partner ve Frank Bold Advokáti. Pomáhá městům vytvořit smysluplné územní plány a zásady spolupráce s investory, obhajuje větrné elektrárny, které v Česku čelí systémovým obstrukcím.

Advokát nemusí jít přes mrtvoly. Lidský přístup k právu předávám i studentům

Ve Frank Bold Advokáti oslaví Martin Kornel brzy pět let. Dlouhou dobu vedl jeden z právních týmů, který roste a hledá posilu, dnes se víc soustředí na expertní advokátní práci.

Do Frank Bold přivedla Lucii Poláčkou zajímavá témata s přesahem ještě jako stážistku. Dnes je třetím rokem koncipientkou a před sebou advokátní zkoušky. Jaká byla cesta od stáže k současné pozici, co jí stáž dala?

Z dětského hřiště na byznys meeting: Pomáhám měnit Moravskoslezský region

Cesta Hany Sotoniakové dobře ukazuje rozmanitost práce ve Frank Bold. Z mladé stážistky se nejdřív stala právnička neziskového týmu, která se vypracovala až na vedoucí advokátního týmu.

Jan kromě práv vystudoval městské inženýrství, takže využívá i své znalosti ze stavebnictví a urbanismu. Díky řešení právních problémů klientů se v osobním životě naučil přistupovat k věcem víc přímočaře.

 

 

Rozhovor: Advokát má svobodu držet se svých hodnot

Anna Francová je partnerkou ve Frank Bold Advokáti. Dlouhodobě se profiluje v tématu, o kterém během studií vlastně vůbec neuvažovala, a sice v energetickém právu.

Náš tým v médiích: rozhovory a podcasty

Sleduj nás na Instagramu

Čím žijeme. S našimi právníky o jejich práci

První krok k odpovědnému rozvoji měst jsou jasná pravidla pro investory a znalost vlastních potřeb

Martin Fadrný přibližuje, jakým potížím v současné době města čelí a jak lze k jejich řešení využít strategický a zodpovědný rozvoj.

Potřebujeme Bold Future

S CEO Frank Bold Pavlem Francem o šanci být u velkých změn odehrávajících se ve světové ekonomice, udržitelnosti a Frank Bold.

Konec uhlí jako dobrá zpráva pro klima i ekonomická příležitost

O obnovitelných zdrojích energie, proměně energetiky a smyslu v práci s Laurou Otýpkovou z veřejně prospěšného týmu Frank Bold.

Členka expertní skupiny ke kauze Bečva: úřady zneužily složitost práva 

S advokátka Lenkou Hlaváčovou o jejím podílení se na doporučení pro státní správu a zahájení vůbec prvního řízení o ekologické újmě v ČR.

Chceš u nás pracovat?

Podívej se, koho právě teď hledáme do týmu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 60200 Brno
IČ: 28359640
www.budfrankbold.cz
www.fbadvokati.cz

Kanceláře

Brno – Praha – Ostrava – Krakov – Brusel

Náš tým

Kontakt

zamestnani@fbadvokati.cz

+420 773 748 284