Konec uhlí jako dobrá zpráva pro klima i ekonomická příležitost

Veřejně prospěšný tým Odpovědná energie vede v expertní skupině Frank Bold Laura Otýpková zatím jen krátce, s tématy, na kterých se v něm pracuje, má ale bohatou zkušenost. Přes čtyři roky se věnuje tématu transformace české energetiky. Její práce se za tu dobu od strategií souvisejících s prosazováním konce uhlí a bezprostřední ochrany životního prostředí postupně přesunula k nastavování legislativního a společenského rámce pro přechod na obnovitelné zdroje energie. Na některých tématech, jako je například klimatická žaloba, spolupracuje i s kolegy z Frank Bold Advokáti.

Co je pro tebe zásadní v tvé práci?
Pro mě je to smysl a svoboda. U všech věcí, které děláme, víme přesně, proč je děláme. Nastavujeme si strategii, jak řešit důležité společenské problémy, postupujeme podle ní, vyhodnocujeme si, jak se to daří, reagujeme na aktuální výzvy. Přijde mi na tom skvělé, že můžu realizovat v práci i svoje osobní hodnoty.

Jaké hodnoty to jsou?
Určitě ochrana životního prostředí, planety. Když se to takto řekne, lidi si často představí něco zeleného a nepraktického, nějaký prales nebo ohrožený hmyz. Ve skutečnosti je ale funkční a zdravé životní prostředí důležitou podmínkou pro život člověka. 

Jde vlastně o to, aby lidstvo dokázalo přežít na této planetě a snížily se dopady na zdraví lidí a kvalitu jejich života. Ať už je hrozbou změna klimatu nebo znečištění ovzduší. V našem týmu usilujeme o konstruktivní řešení těchto problémů v oblasti energetiky. Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom napomohli transformaci energetiky v České republice.

Co si pod transformací energetiky představit?
Česká energetika je v současnosti zaměřená na spalování fosilních paliv, hlavně uhlí. Přitom vědci už několik desítek let přicházejí s tím, že uhlí bude potřeba něčím nahradit. Spalování uhlí se časem nutně utlumí a skončí kvůli klimatickým politikám a závazkům EU i ČR, i v důsledku působení trhu. Banky už teď nechtějí pojišťovat uhelné elektrárny nebo doly, protože ví, že se jim to dlouhodobě nevyplatí. Investice teď budou ve velkém směřovány do udržitelných aktivit. Takže česká energetika se bude muset tak či tak transformovat a opřít se o jiné zdroje energie než uhlí. Můžeme to uchopit jako příležitost. Značné množství peněz z evropských fondů, které budou v následujících letech k dispozici, se dá právě k transformaci využít. A můžeme tím pomoct nastartovat českou ekonomiku po covidu. 

Existují už nějaké plány na proměnu české energetiky?
Poslední vlády nepřišly dosud s žádnou koncepcí. Dá se říct, že jsme posledních osm let promrhali.  Nemáme plán uzavírání uhelných elektráren. Nevíme, čím uhlí nahradíme, nemáme strategii přechodu na jiné zdroje ani potřebnou podporu obnovitelných zdrojů energie. Takže stojíme před rizikem, že uhlí skončí a my ho nebudeme schopni dost rychle nahradit. 

Proto se teď třeba v týmu věnujeme tomu, jak vytvořit co nejlepší podmínky pro fungující komunitní energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie. Je to cesta, jak by mohly být domácnosti více nezávislé na dodávkách elektřiny ze sítě. Většinu své spotřeby můžou pokrýt vlastní výrobou, třeba z fotovoltaiky na střeše domu nebo odebírat z lokální výrobny elektřiny v místě, kde žijí, třeba od souseda. Uvidíme, jak se ke všemu postaví nová vláda a sněmovna. 

Můžou obnovitelné zdroje plnohodnotně nahradit uhlí?
Spoustu energie z uhlí vyvážíme, takže část vůbec nepotřebujeme. Tu další můžeme nahradit obnovitelnými zdroji. Jsou studie, které ukazují, že technický potenciál obnovitelných zdrojů je dostatečný, množství slunce a větru u nás by na to stačilo. Jsou tu samozřejmě i omezení – nedá se stavět všude, kde by to bylo vhodné, ani nejsou trvale vhodné podmínky – někdy prostě nesvítí a nefouká. Proto jsou potřeba doplňkově i tzv. řiditelné zdroje, přechodně může tuto funkci plnit plyn, pak je tu biomasa, bioplyny. 

Jak můžou k proměně energetiky přispět právníci?
Těch cest je spousta. Připomínkujeme legislativu nebo koncepce, které se chystají, předkládáme návrhy řešení. Vyhledáváme příležitosti v připravovaných evropských předpisech i dotacích a zpracováváme expertní podklady na toto téma. Ty potom představujeme decision makerům – politikům, odpovědným úředníkům. Připravovali jsme třeba řadu odborných podkladů pro legislativní pracovní skupinu Uhelné komise. 

Spolupracujeme taky s dalšími organizacemi, hledáme shodu a podporu pro důležité změny. Například v oblasti komunitní energetiky propojujeme neziskové organizace, byznys a oborové platformy. Nebo připravujeme ve spolupráci s evropskými organizacemi podklady pro Evropskou komisi, aby se mohly věci systémově změnit na evropské úrovni. Pracujeme taky na tom, abychom dostávali důležitá témata do médií a k veřejnosti. A strategicky se věnujeme důležitým kauzám.

Co byla tvoje nejdůležitější právnická zkušenost?
Určitě klimatická žaloba, na které jsem spolupracovala s kolegy z Frank Bold Advokáti. Hodně jsem si přála klimatickou žalobu psát a ono se to opravdu stalo! Mám radost, že se dostanu i k takto unikátním věcem. V zahraničí je to už poměrně běžné, ale v České republice takový spor ještě nebyl, ani na východ od nás podle mě také ne. Propojují se tam odborné vědecké aspekty a právo, to mě na tom hodně bavilo. Nechávali jsme zpracovávat posudky od renomovaných zahraničních vědců a vypořádávat se s prokázáním, že změna klimatu tu je a lidé, respektive stát se na ní podílí. To byla výzva.

Není energetika obor, ve kterém působí řádově více mužů? 
To je pravda. Ráda chodím na energetické konference, což je jediné místo, kde je fronta na pánských záchodech a ne na dámských 🙂 Energetika je podle mě opravdu téma, kterému se věnuje méně žen, ale jsou tam a postupně se začínají prosazovat.

Čím je energetický obor specifický? 
Je hodně inovativní. Témata, se kterými se setkáváme, často vyžadují, abychom vymýšleli úplně nová řešení, jak by něco mohlo co nejlépe v praxi fungovat. Technologie jsou totiž dál než legislativa a speciálně české energetické právo je teď dost pozadu. Je tu teď takové pnutí mezi starou legislativou, která neodpovídá měnící se realitě, a energetikou, která by už chtěla a potřebovala něco jiného.

To asi taky souvisí s trendy a předpisy, které přicházejí z Evropské unie, ne?
Určitě, ty hodně podporují decentralizaci a demokratizaci výroby a spotřeby energie spojenou s rozvojem obnovitelných zdrojů. Jde o to, že dnes je tu pár velkých společností, které vyrábí drtivou většinu energie na našem území, profitují z toho, mají kontrolu, z čeho se ta energie vyrobí, spotřebitelé mají jen malou možnost volby. Teď si můžeme vybrat mezi normálním a zelenějším tarifem, do budoucna bychom měli mít možnost získat větší kontrolu nad tím, odkud pochází naše energie a jaké jsou její dopady na životní prostředí. 

Například právě s rozvojem komunitní energetiky, o kterém jsem mluvila, si domácnosti, firmy a obce budou moct snadněji vyrobit energii sami pro sebe nebo ji odebírat od jiného malého výrobce, a dosáhnout tak úspor. Současně se zmenší prostor pro korupci a klientelismus, který jde ruku v ruce s centralizací a velkými zakázkami a objemy.

Jak se u nás pracuje?

Jakých hodnot se držíme?

Chceš u nás pracovat?

Podívej se, koho právě teď hledáme do týmu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 60200 Brno
IČ: 28359640
www.budfrankbold.cz
www.fbadvokati.cz

Kanceláře

Brno – Praha – Ostrava – Krakov – Brusel

Náš tým

Kontakt

zamestnani@fbadvokati.cz

+420 773 748 284