Rozhovor: Advokát má svobodu držet se svých hodnot

Anna Francová je partnerkou ve Frank Bold Advokáti. Dlouhodobě se profiluje v tématu, o kterém během studií vlastně vůbec neuvažovala, a sice v energetickém právu. Její klienti jsou mezi samosprávami, developery i technologickými firmami. Věnuje se také veřejným zakázkám a soutěžení s ohledem na environmentální kvalitu, brání zájmy klientů v řadě soudních sporů a pomáhá na svět ambiciózním projektům.
Čemu se ve Frank Bold Advokáti věnuješ?
Vlastně dnes dělám všechno, o čem jsem si na škole říkala: to nikdy dělat nebudu. Jako třeba správní právo nebo veřejné zakázky. A že se budu věnovat energetickému právu, to mě tehdy ani nenapadlo. Dnes je to jedna z mých specializací a baví mě to.
Je pro tebe energetické právo složité?
Je technické, ale není složité. Na začátku mi stačil základ ze školy – ve chvíli, kdy člověk ví, jak se uzavře elektrický obvod a kdy se rozsvítí žárovka, když zmáčkne vypínač, tak má základní pochopení. Energetické právo není tak rozsáhlé a jeho principy jsou docela jednoduché, například jsou velmi jasně rozdělené role jednotlivých účastníků energetického trhu. Když se tomu člověk chce věnovat, dá se v něm rychle zorientovat.
Čím se třeba zabýváš?
Hodně naší práce v poslední době spočívá v podpoře realizace projektů, jejichž součástí jsou obnovitelné zdroje energie nebo i modrozelená infrastruktura. Nejradši pomáhám klientům něco vytvořit, tedy nějakému projektu přijít na svět. Mám radost, když vidím, že se to povedlo a na konci je výsledek třeba v podobě lokální distribuční soustavy. Baví mě taky spory, v nichž pomáhám klientům poprat se o jejich záměr ve správním řízení nebo se domoci náhrady škody.
Co ti přijde na energetickém právu zajímavé?
Inspirují mě naši klienti, třeba tím, jak uvažují nad realizací developerských projektů a snaží se využívání technologií zjednodušit, aby to nebylo administrativně náročné pro uživatele budov. Velký potenciál vidím v komunitní energetice a lokálních obnovitelných zdrojích energie. Samosprávy i domácnosti mohou zvýšit svou soběstačnost a navíc využívat zelenou energii, což je pozitivní. Když se celá věc dobře technicky a ekonomicky nastaví, přinese to lidem i samosprávám úspory a pro firmy zajímavou byznysovou příležitost do budoucna.

Chceš pravidelně vědět o tom,
na čem zrovna pracujeme? co nového se událo?

Nejsou veřejné zakázky nuda?
Baví mě na tom pomáhat samosprávám získat co nejužitečnější službu co nejlepším způsobem – tedy dobře si udělat průzkum trhu, nastavit kvalitní kritéria. Nebo třeba dobře připravit architektonickou soutěž tak, aby soutěžní podmínky byly co nejkonkrétnější a přitom nebyly pro architekty zbytečně administrativně náročné. Prostě jim pomoct celé to dobře vymyslet a připravit.
Co tě u advokacie drží?
Líbí se mi náš styl advokacie. Můžu pracovat na případech podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, pomáhat klientům dosahovat smysluplných věcí a konstruktivních řešení, bránit je, když jsou v právu, a nedělat nic z toho na úkor jiných. Je součástí advokátní profese, že klienta provedete tím, co je po právu, co možné je a co není. Máte pak ale svobodu i odpovědnost za to, jakým způsobem klientovi budete pomáhat jeho cíle dosáhnout. Jestli třeba budete vyjednávat tvrdě, ale férově, anebo druhou stranu vydírat. Jestli klientovi, který se rozvádí, budete pomáhat to prodlužovat, dělat obstrukce a naschvály, anebo mu pomůžete udělat to v dobrém stylu, aby to bylo co nejvíce ve prospěch dětí i s co nejmenšími škodami na vzájemných vztazích do budoucna. Ve Frank Bold chceme být pro klienty partnerem, který jim pomůže dělat dobrá rozhodnutí.
Pro koho je podle tebe advokátní práce ve Frank Bold?
Řekla bych, že pro ty, kteří chtějí svou prací něco změnit, protože u nás to jde. Mají podobné hodnotové nastavení, umí přiložit ruku k dílu a chtějí věci konstruktivně řešit. Toho si také na svých kolezích hodně cením, že jsou otevření, záleží jim na výsledku a mají vždy snahu najít řešení.

Jak se u nás pracuje?

Jakých hodnot se držíme?

Přečti si více
rozhovorů. příběhů. a poznej další zajímavé právníky.

Advokát nemusí jít přes mrtvoly. Lidský přístup k právu předávám i studentům

Chceš u nás pracovat?

Podívej se, koho právě teď hledáme do týmu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 60200 Brno
IČ: 28359640
www.budfrankbold.cz
www.fbadvokati.cz

Kanceláře

Brno – Praha – Ostrava – Krakov – Brusel

Náš tým

Kontakt

zamestnani@fbadvokati.cz

+420 773 748 284