Úspěch je, když se strany dohodnou, nemusí jedna porazit druhou

Natálie Ženatá Pecháčková začínala ve Frank Bold Advokáti hned po právnické fakultě jako koncipientka. Dnes se jako advokátka věnuje hlavně tématům z oblasti občanského a obchodního práva, pro klienty připravuje nejrůznější smlouvy a často je taky zastupuje v soudních sporech, ať už jde o pracovně-právní spory, rozvody nebo třeba osobnostní práva. Pro Natálii je důležité hledat řešení, která jsou pro klienty užitečná a výhodná, ať už jde o jejich čas, peníze nebo nervy. A to může být často spíš dobře vyjednaný kompromis než ostrý střet u soudu.

Co pro tebe znamená advokacie? Co Ti přináší?

Během studia jsem nebyla rozhodnutá, co po škole, advokacie nebyla jasná volba. Zkusila jsem ji i s vědomím, že to možná nevyjde, ale ukázalo se, že mě baví. Je to dynamické, rozmanité, člověk se nenudí, pořád se musí učit a zjišťovat si nové věci. Nejde spadnout do stereotypu. Jsem ráda, když klientům můžeme pomoct dojít k  výsledku, který je pro ně užitečný, a někdy i přijít s možnostmi, o kterých na začátku vůbec nevěděli. 

Advokacie může mít někdy negativní zvuk, že advokáti jsou schopni ohýbat zákon, vyhnout se mu, jít přes mrtvoly. Pro mě je důležité, že se dá dělat společensky odpovědně a že můžu pomáhat věcem, které jsou v souladu s mým etickým nastavením. Hlavní pro mě je, že chci pomáhat lidem, aby našli efektivní a dobré řešení, ne obcházet právní předpisy nebo se vyhnout povinnostem. 

Co Ti připadá nejdůležitější při práci s klienty?

Uvědomit si, že nastudovat si soudní rozhodnutí nebo napsat co nejlepší smlouvu je jen část práce advokáta. Druhou částí je dobrá komunikace, protože v advokacii jde vždy o vztah s klientem. Na to je důležité myslet a nenechat se pohltit jen právní prací.

Co ovlivňuje vztah advokáta a klienta? Jak ho může zlepšit dobrá komunikace?

Klient advokátovi svěřuje často složité a zpravidla pro něj velmi důležité záležitosti. Musí proto mít v advokáta důvěru – věřit, že rozumí tomu, co dělá, a že se snaží najít to nejlepší řešení. Když vázne komunikace, může klient získat dojem, že na něj advokát dostatečné nemyslí, i když odborně odvádí skvělou práci. Jako právníci taky býváme někdy ponořeni do své složité právní řeči a právních detailů případu a pro někoho může být komplikované vysvětlit věci jasně a lidsky. Takže dobrá komunikace je skutečně důležitá – pro vzájemné porozumění i udržení důvěry.

Co ti připadá na advokacii nejtěžší?

Ne ve všech případech je možné dosáhnout ideálního řešení, o které klient stojí, byť z lidského hlediska se mu jeví, že přece k němu musí existovat jednoduchá cesta. Takové řešení je ale někdy tak zdlouhavé,  komplikované nebo finančně náročné, až se zdá, že právo pomoct neumí nebo v tom selhává. Je pak těžké umět to lidem vysvětlit a podpořit je, aby neztratili víru v to, že nějaká spravedlnost je možná. A taky není advokacie vždy o práci v přátelském prostředí

Co tím myslíš?

Pohybujeme se v prostředí, kde každá strana hájí své zájmy. Je potřeba nebrat si to osobně a snažit se co nejlépe hájit zájmy klienta. 

Advokacie se dá dělat různými způsoby. Setkala jsem se s tím, že advokát protistrany dělal zbytečné útoky nebo používal argumentační fauly, v takovou chvíli je samozřejmě nutné adekvátně reagovat. Věřím ale, že se dá advokacie dělat korektně, není nutné sklouzávat k nepřiměřené agresivitě. Tak abychom skutečně zájmy klienta hájili, ale současně je neohrožovali tím, že se situace zbytečně vyostří nebo eskaluje.

Má advokát pomáhat dohodě mezi stranami?

Klient často přichází s nějakým nastavením, přesvědčením nebo s emocemi. A pak dost záleží na advokátovi. Může dohodě napomoct, vysvětlit klientovi, v čem spočívají výhody domluvy, v čem je prostor ustoupit, co to pro něj bude znamenat. Úkolem advokáta samozřejmě není usmiřovat strany konfliktu, není mediátor. Ale může to být pro klienta ta nejlepší varianta –  ušetří mu čas, peníze, nervy a samozřejmě je potřeba počítat s tím, že případ u soudu nemusí dopadnout v jeho prospěch. 

Typicky u rozchodů a následné péče o děti spolu nakonec oba partneři potřebují nějak dál prakticky vycházet. Více než přesvědčit soud o své pravdě tak může fungovat dohoda, kterou budou akceptovat obě strany. Nesnažit se dohodnout vůbec, nebo klienta vůbec neusměrnit, nemusí být ve výsledku moc efektivní. Větším úspěchem může být, když strany dospějí k dohodě, než když jedna strana porazí druhou. Ale každý případ je jiný, někdy dohoda možná není.

Co oceňuješ na fungování advokátního týmu ve Frank Bold?

Nejvíc to, že kolegové jsou skvělí chytří lidé, prostředí je přátelské a neformální. Člověk nemá strach požádat o radu nebo věc s někým zkonzultovat a když mu někdo dá zpětnou vazbu, je vždy konstruktivní a člověka posune dál. Taky děláme věci v týmu, takže nejde jen o náhodné shromáždění sólových hráčů, ale důležitá je spolupráce.

Začala jsem ve Frank Bold Advokáti hned po škole jako koncipientka, pak pokračovala jako advokátka. Přijde mi, že během koncipientury může člověk nabrat spoustu zkušeností, návyků a odborných dovedností. Znám i lidi, kteří mají špatné zkušenosti z koncipientské praxe, setkali se třeba s neochotou pomoct nebo povýšeným jednáním kolegů, což může člověka úplně odradit od advokátní profese. Líbí se mi, že ve Frank Bold je to nastavené přívětivě nejen pro advokáty, ale že se dbá i na vedení mladších členů týmů.

Chceš být jako Natálie, pomáhat klientům s užitečnými řešeními a měnit s námi svět?

→ Podívej se na všechny aktuálně otevřené pozice ve Frank Bold Advokáti.

Jak se u nás pracuje?

Jakých hodnot se držíme?

Přečti si více
rozhovorů. příběhů. ze zákulisí našich kauz.

Svět byznysu se bude muset změnit, transformace přinese i příležitosti

Chceš u nás pracovat?

Podívej se, koho právě teď hledáme do týmu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 60200 Brno
IČ: 28359640
www.budfrankbold.cz
www.fbadvokati.cz

Kanceláře

Brno – Praha – Ostrava – Krakov – Brusel

Náš tým

Kontakt

zamestnani@fbadvokati.cz

+420 773 748 284