První krok k odpovědnému rozvoji měst jsou jasná pravidla pro investory a znalost vlastních potřeb

Martin Fadrný je senior konzultant a právník, který ve Frank Bold Advokáti spolupracuje s řadou měst a obcí na tom, aby byl jejich rozvoj kvalitní a zodpovědný vůči obyvatelům. V rámci týmu, který spojuje právní, ekonomické a urbanistické know-how, pomáhá městům systémově řešit řadu problémů spojených s novou výstavbou, analyzovat jejich potřeby a vyjednávat s investory o spolupráci.  

Sleduje posuny ve vzájemném vztahu měst a investorů a obě strany propojuje tak, aby jejich vzájemná spolupráce dávala smysl. Jakým potížím v současné době města čelí a jak je lze řešit prostřednictvím strategického uchopení jejich rozvoje, přibližuje Martin v rozhovoru.

Řada obcí dnes čelí různorodým problémům, jako je na úbytek obyvatel nebo naopak bytová krize, případně příliš bující development. Řešením je postavit se k rozvoji vlastního území strategicky a zodpovědně. Kde by měly samosprávy začít, jaký je nejvhodnější postup?

Prvním krokem k odpovědnému rozvoji je analýza dostupných dat o městě. Řada měst nemá jasno v tom, jaké jsou vlastně jeho reálné problémy a potřeby vyplývající z dat, která jsou ale často dostupná. Dalším krokem je kvalitní nastavení spolupráce s investory s jasnými pravidly pro obě strany, podle kterých je možné na území obce stavět. S tím jde ruku v ruce právě ona nutnost dobře znát své potřeby. V naší praxi se setkáváme s tím, že obce chtějí nastalé problémy řešit a přistupovat k rozvoji tak, aby v budoucnu už obtíže nevznikaly, ale když dojde na jednání s developerem, nemají zcela jasnou představu o tom, jaký typ výstavby v lokalitě preferují, jaké tím vzniknou nároky na infrastruktury a jestli to bude pro měst přínos nebo naopak zátěž.

Mění se v poslední době vztah mezi samosprávami a investory, kteří do jejich území přichází?

Obě strany si začínají velmi silně uvědomovat, že nejrychlejší a nejefektivnější cestou k nastartování ekonomicky a urbanisticky udržitelného rozvoje je vzájemná spolupráce. Do území láká kvalitní development transparentní dohoda a jasné nastavení pravidel. To dává investorům jistotu a obcím současně ekonomickou stabilitu. Neméně důležité je na zkušenosti jednotlivých investorů a obcí navazovat a sdílet mezi sebou know-how i zkušenosti. Proto jsme spustili platformu Chytré město a investor, která se na sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem zaměřuje.

Zmiňujete potřebu znát svoje potřeby a mít to podložené daty. K čemu konkrétně to pomůže?

Z analýzy dat vyplynou jasné potřeby, tedy co bude chybět, když vznikne nová výstavba konkrétního typu – jiná bude zátěž pro obecní infrastrukturu v případě výstavby bytů a rodinných domů a jiná v případě kanceláří. Neméně důležitý je také propočet provozních a investičních nákladů – právě ty se totiž budou v závislosti na konkrétním stavebním projektu zvyšovat. Od těchto základů se následně odvíjí další plánování, konkrétní počty míst ve školách, doplnění technické nebo dopravní infrastruktury a zajištění občanské vybavenosti pro nové i stávající obyvatele. 

Jak jim v této věci může pomoci zrovna advokátní kancelář? Potřebná expertíza bude nepochybně potřeba širší.

S ujasněním jejich potřeb obcím pomáháme v rámci takzvaného strategického dialogu, kdy zanalyzujeme jejich využívané procesy, právní nástroje i dostupná data a navrhneme nejvhodnější postup pro obec po strategické i právní stránce. V této oblasti jsme se spojili s expertem na urbánní ekonomiku Vítem Zemanem. Pokud je to vhodné s ohledem na velikosti obce a množství projektů, nabízí se obcím také podpora při vyjednávání či systematické nastavení pravidel prostřednictvím Zásad pro spolupráci s investory, které Frank Bold Advokáti už zpracovali pro města jako je Praha, Brno, Jihlava, Pardubice nebo Liberec. 

Pro vyváženost vztahu mezi obcí a investorem a kvalitní spolupráci je neméně důležité, aby k ní obec přistupovala s dostatečnou erudicí nebo s pomocí odborníků, jako jsou právě urbanisté nebo právníci. Investor totiž tuto profesionální podporu k dispozici má. Teprve díky tomuto zázemí na obou stranách, asertivnímu jednání a vzájemné otevřenosti vzniká skutečné partnerství.

Chceš být jako Martin, pomáhat klientům s užitečnými řešeními a měnit s námi svět?

→ Podívej se na všechny aktuálně otevřené pozice ve Frank Bold Advokáti.

 

Jak se u nás pracuje?

Jakých hodnot se držíme?

Přečti si více
rozhovorů. příběhů. ze zákulisí našich kauz.

Svět byznysu se bude muset změnit, transformace přinese i příležitosti

Chceš u nás pracovat?

Podívej se, koho právě teď hledáme do týmu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 60200 Brno
IČ: 28359640
www.budfrankbold.cz
www.fbadvokati.cz

Kanceláře

Brno – Praha – Ostrava – Krakov – Brusel

Náš tým

Kontakt

zamestnani@fbadvokati.cz

+420 773 748 284