Pomáháme firmám přejít na zelenou. Zelená změna je příležitost

Téma odpovědnosti firem je pro Frank Bold zásadní už od vzniku expertní skupiny, velkým impulsem pro to, aby se soukromý sektor začal věnovat udržitelným aktivitám, je ale až aktuálně přicházející evropská legislativa. Pro CEO Frank Bold Pavla France je to velké zadostiučinění, protože naši experti si v této oblasti budují know-how posledních 10 let přímo v Bruselu a nabízíme ho teď firmám, které chtějí využít nové investiční příležitosti. Pro analytiky, konzultanty a právníky, které do svých rostoucích týmů hledáme, je to šance být u velkých změn odehrávajících se ve světové ekonomice. Přečtěte si rozhovor s Pavlem o odvážné budoucnosti.

Jak bys popsal, co je Frank Bold?
Jsme expertní uskupení s několika linkami aktivit. Vedle advokátních služeb poskytujeme konzultační služby v oblasti energetiky, zelených financí, korporátního nefinančního reportingu a PR. Zároveň naši expertízu dáváme do služeb veřejného zájmu. Podílíme se na tvorbě a prosazení důležité legislativy posilující transparentnost a kvalitu státní správy, stojíme u velkých případů. 

Naším smyslem není pouze generovat zisk, ale pomáhat, aby se v naší společnosti lépe žilo. Ve středoevropském prostoru to není běžná kombinace. Tento koncept vznikl ve Spojených státech, kde jsou ředitelé firem vázáni povinností maximalizovat zisk i za cenu, že činí ekologicky škodlivá rozhodnutí. No a tak se v Kalifornii zrodil alternativní koncept „benefit corporation“, tedy společnost, která při podnikání zohledňuje i jiné priority, než je vytváření zisku. Proto naše společenská smlouva vypadá trošku jinak a stali jsme se první certifikovanou Benefit Corporation v České republice. Myslím, že jsme v našem prostoru trochu předběhli dobu.  

Co je hlavním obsahem?
Naše obecná témata jsou odpovědné a udržitelné podnikání, transformace energetiky, transparentní a efektivní veřejná správa. Z hlediska byznysu poskytujeme komplexní právní služby a na to navazujeme službami v oblasti zelených financí, energetiky, udržitelného stavitelství, reportingu podniků, EU taxonomie, zelených dluhopisů a korporátními tématy spojenými s přechodem na bezuhlíkovou ekonomiku. 

Těmto tématům se věnujeme od samotného zrodu Frank Bold a když dnes vidím, že transformace směrem k odpovědnějšímu podnikání opravdu a razantně přichází, zejména ve formě tlaku Evropské unie, je to zadostiučinění. Děje se to, co jsme předvídali, jsme u toho a jsme toho součástí.

Frank Bold letos spustil komunikační kampaň nazvanou Bold Future. O co jde?
Žijeme v době celospolečenské transformace, která je pro nás všechny výzvou a příležitostí vstoupit do situace a vykřesat z ní to nejlepší. Chceme, aby Česká republika šla dopředu, ale zeleně. Nevěříme na stagnaci a úpadek, ale na odpovědný, efektivní a chytrý udržitelný rozvoj. Ve Frank Bold přitom nezůstáváme jen u právní expertízy, ale přišli jsem s celou zastřešující vizí, kterou jsme nazvali Bold Future. Pod touto hlavičkou jsme dali dohromady síť stejně smýšlejících partnerů, realizovali cyklus konferencí o udržitelném stavitelství a moderní energetice, vydali jsme e-book s katalogem opatření. Je to pro nás klíčové téma. Propojujeme byznys, experty a samosprávy, pomáháme jim hledat a realizovat nová řešení a inovativní přístupy, inspirovat se navzájem.

Někteří se na “zelenou” regulaci přicházející z Evropské unie dívají s velkou nedůvěrou, vidí v ní další byrokracii, omezování trhu …
Přicházející evropskou legislativu a opatření můžeme vnímat optikou omezování našich svobod, ale také jako cestu k zodpovědnější a udržitelné budoucnosti. Svoboda spojená s vědomím odpovědnosti za své jednání je ve Frank Bold klíčovou hodnotou. 

O tom je mimo jiné Bold Future. Jak v tom, co se děje globálně, spatřit a pochopit tady u nás skvělou příležitost a nejen nějakou byrokratickou nutnost a papírování. Pokud to budeme brát jen jako další povinnost nařízenou z Bruselu, kterou se budeme snažit prokličkovat a prošvejkovat, tak budeme za Evropou zaostávat. To, co bylo nastartováno, je pro celou Evropu velká šance. Všichni se musí transformovat a my bychom měli přesvědčit zejména korporátní sféru, že se ta transformace má udělat dobře. Nejen najít způsob, jak prošustrovat obrovské investiční prostředky, ale vybudovat dobrý základ pro budoucí generace.

Jak to máš ty osobně?
Osobně nejsem zrovna eurofil a mám řadu výhrad v mnoha oblastech k tomu, co Evropa dělá. Evropská legislativa je někdy jen plodem „kompromisů z kompromisů“. Ale tento pokus v oblasti transformace ekonomiky směrem k udržitelnosti je fascinující. 

To, co dělá Evropská komise, bylo a je bezprecedentní, příprava „zeleného“ legislativního rámce probíhá neuvěřitelně rychle. A mám dojem, že se to opravdu bere vážně. Vedle nařízení ohledně taxonomie udělala komise už i prováděcí předpisy, a to po sektorech, národní legislativa už nic nezmůže. Z hlediska ochrany klimatu je to klíčové. Evropa je první, kdo něco takového vytváří, a inspiruje tak i ostatní velké světové ekonomiky.

Řada podnikatelů a firem, se kterými ve Frank Bold spolupracujeme, to skutečně bere jako příležitost. Rozumí podnikatelé lépe udržitelnosti než politici?
Vnímám to tak, že politici jsou konzervativnější a podnikatelský sektor je dynamičtější, více nakloněný tomu uchopovat a využívat příležitosti, které přicházejí. Politici vesměs reprezentují tu část společnosti, která není tak podnikavá, je víc konzervativní a nevidí, co za tím pomyslným horizontem vlastně je. 

Prvním impulsem pro podniky je vskutku nebývalý tok podpory pro transformaci, který přichází a bude přicházet. EU plánuje investovat ročně 500 miliard eur do aktivit spojených s transformací ekonomiky – takové množství peněz bude mít zásadní vliv na vývoj trhu a atraktivitu financování udržitelných aktivit ze strany soukromých bank a investorů. Druhým impulsem je to, že velká část českých firem je součástí subdodavatelských řetězců velkých nadnárodních  firem, které reprezentují nastavení byznysu v západní Evropě. Velké firmy říkají, že musíme něco dělat s klimatem, s přístupem ke zdrojům. Jejich české dcery tyto noty dostávají. 

Takže český podnikatelský sektor je sice konzervativnější, ale jeho rozumnější a inovativnější část se na celou situaci kolem boje za snižování emisí CO2 dívá relativně rozumně, říká: dobře, udržitelnost bereme, ale musí to mít nějaký ekonomický rámec.

Co může Frank Bold v tomto ohledu firmám nabídnout?
O tématu financování udržitelných aktivit a jejich reportování dnes mluví každý, ve Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku a více než 10 let přímo v Bruselu. Máme přímou zkušenost z evropských institucí, kde se naši právníci a experti podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. Stavíme na dlouholeté zkušenosti v oblasti udržitelného stavitelství, spolupracujeme s developery, nemovitostními fondy a energetickými společnostmi. Umíme firmám zajistit orientaci jak v právní, tak i technické části problematiky. 

Aktuálně jsme v této oblasti rozšířili naše služby a rozvíjíme týmy pro tuto oblast napříč celou expertní skupinou. A to je i příležitost přidat se do našeho týmu.

Jak se u nás pracuje?

Jakých hodnot se držíme?

Chceš u nás pracovat?

Podívej se, koho právě teď hledáme do týmu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 60200 Brno
IČ: 28359640
www.budfrankbold.cz
www.fbadvokati.cz

Kanceláře

Brno – Praha – Ostrava – Krakov – Brusel

Náš tým

Kontakt

zamestnani@fbadvokati.cz

+420 773 748 284