Impact. Growth. Values. Expertise.

Jaký je styl naší práce? Co chceme ve Frank Bold přinášet společnosti a klientům? Co je pro nás důležité a co očekáváme od každého v týmu?

Impact: Dopad

Dopad naší práce je pro nás na prvním místě. Chceme

 • prosazovat svobodu a férovost,
 • pomáhat dělat dobrá rozhodnutí,
 • konstruktivně měnit svět kolem nás.

Jak to děláme?

 • Dáváme si smělé vize a cíle. Že to ještě před námi nikdo nezkusil nebo že ostatní nevěří, že to jde? To nás nezastaví.
 • Přinášíme konkrétní praktická řešení.
 • Nečekáme na vyzvání, aktivně věci měníme.

Každý z nás, ze svého místa, může udělat kus dobré práce – ať už jde o veřejně prospěšné projekty, kvalitní služby našim klientům nebo podporu kolegům. A od každého z nás čekáme, že do toho napře naplno své síly a talenty.

Growth: Rozvoj

Aktivně hledáme cesty, jak růst v práci, kterou děláme.

Jak to děláme?

 • Vítáme a přijímáme nové výzvy. Máme odvahu vyjít i mimo svou komfortní zónu.
 • Vytrváme, i když narazíme na překážku.
 • Hledáme nové způsoby, jak dělat věci lépe.
 • Učíme se – ze svých úspěchů i chyb, ze zpětné vazby a kritiky, od lidí kolem nás.

Stojí to za to, protože:

 • Více toho dosáhneme – dopad a přínos naší práce roste spolu s námi.
 • Rozvíjíme se expertně i lidsky.
 • Jsme silnější – se všemi překonanými překážkami a novými výzvami získáváme zkušenosti, o které se můžeme opřít.
 • Inspirujeme ostatní.
 • Spolu s námi roste i organizace – učí se a rozvíjí.

Values: Etika

Naše integrita je pro nás důležitá.

Ať jde o zájmy klientů nebo prosazení protikorupčních zákonů, umíme být draví. Máme ale své etické zásady, kterých se držíme. Hrajeme podle pravidel.

Věříme, že úspěšný byznys se dá dělat i s hodnotami. Chceme dělat právě takový byznys a inspirovat i ostatní.

Jak to děláme?

 • Pojmenovali jsme si společně zásadní hodnoty, které jsou pro nás důležité – ve vztahu k naší práci, klientům a partnerům i uvnitř týmu. Ty zásadní jsou svoboda, odpovědnost, smělost a upřímnost.
 • Máme etický kodex, kterým musí projít každý klientský případ, pokud na něm máme pracovat. Společně hledáme hranice a dáváme si zpětnou vazbu. Každý v týmu může namítnout neetičnost postupu nebo případu.
 • Pomáháme dělat dobrá rozhodnutí i našim klientům. Ukazujeme jim lepší cesty, pokud existují.

Expertise: Expertíza

Jsme experti, kteří stojí za svojí prací. Na naše expertní služby je spolehnutí.

Jak to děláme?

 • Sledujeme trendy, jsme o krok napřed.
 • Vzděláváme se, rozšiřujeme aktivně svoje know-how v oblastech, kterým se věnujeme.
 • Sdílíme svoje know-how a zkušenosti v týmu, pomáháme růst celému týmu.