Otevřená pracovní pozice

Advokát(ka): real estate & development 

Baví tě advokacie a chceš pomáhat klientům kvalitními a užitečnými službami? Zajímáš se o témata, jako je real estate a development? Láká tě pracovat na velkých projektech v týmu lidí, kteří chtějí právem měnit svět? Rozšiř tým Frank Bold Advokáti a dej své práci nový směr.

Do čeho se u nás pustíš?

 • Budeš se zapojovat do řešení významných nemovitostních transakcí (mezi developery a jejich obchodními partnery, nebo mezi developery a municipalitami) a do další právní agendy v oblasti nemovitostí. 
 • Budeš při práci pro klienty využívat know-how a praktické zkušenosti z oblasti developmentu, real estate, M&A a stavebnictví. Pomůžeš nám s dalším budováním expertízy v těchto oblastech a budeš s námi růst.
 • S týmem se budeš věnovat primárně civilnímu právu, včetně korporátního, s přesahy do veřejného práva (zejména stavebního, práva místních samospráv). 
 • Společně s námi budeš klientům pomáhat hledat a vyjednávat konstruktivní řešení.

Podívej se do zákulisí naší práce. Přečti si příběhy našich právníků na našem blogu.

Tato práce je právě pro tebe, když …

 • Máš rád/a ambiciózní cíle a baví tě hledat cesty, jak jich dosáhnout. Máš drive, umíš vždy napřít síly tam, kam je to potřeba.
 • Zajímáš se o development a real estate. V praxi už ses dostal/a k developerským projektům, nemovitostním nebo jiným transakcím, prověrkám due diligence a můžeš z těchto zkušeností čerpat. Dobře se vyznáš v rámci soukromého práva, ale baví tě kombinovat soukromé i veřejné právo.
 • Kromě standardní právní podpory v oblasti developmentu se nebojíš výzev a lákají tě i významné transakce nebo smlouvy o spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, s významným pozitivním dopadem na veřejné zájmy.
 • Baví tě vyjednávat, jednat s klienty i protistranou, hájit případy u soudu, prezentovat. Umíš přesvědčit. Poradíš si, i když věci nejdou hladce. Jsi připraven k vysokému nasazení, pokud je ho potřeba k úspěšnému řešení případu. 
 • Práce s informacemi je pro tebe hračkou. Najdeš v každém případu to podstatné, navrhneš účinnou strategii a s chutí sestavíš doporučení pro klienta nebo neprůstřelnou argumentaci pro soud.
 • Chceš práci, která ti dává smysl – mít dopad, přispět ke konstruktivním řešením, být užitečný/á, zlepšovat, přinášet nové úhly pohledu i odvážná řešení.

Najdeš u nás taky …

 • Místo v naší kanceláři v Praze, Brně nebo Ostravě.
 • Práci v organizaci se silným etickým kodexem a pozitivním společenským dopadem. 
 • Týmově a růstově nastavené pracovní prostředí, skvělé a zkušené kolegy/ně, příležitost se potkat se zajímavými projekty.
 • Odměny za skvělý výkon, flexibilní pracovní dobu, možnost pracovat částečně i z domova (i když zrovna není pandemie), 5 týdnů dovolené nebo třeba dog-friendly office.
 • Základní měsíční odměnu 60.000 – 85.000 Kč na trvalou spolupráci, podíl na úspěchu kanceláře a kompenzaci dalších nákladů spojených s výkonem advokacie (pojištění, poplatky ČAK).

Jak se u nás pracuje?

Jakých hodnot se držíme?

Dej nám o sobě vědět!

Abychom tě trochu poznali, zodpověz nám pár dotazů a nahraj svůj životopis.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 60200 Brno
IČ: 28359640
www.budfrankbold.cz
www.fbadvokati.cz

Kanceláře

Brno – Praha – Ostrava – Krakov – Brusel

Náš tým

Kontakt

zamestnani@fbadvokati.cz

+420 734 574 492